Podesta

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podesta je vodorovná plošina, spojující nebo ukončující schodišťová ramena nebo šikmé rampy, je určená pro přechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti nebo šikmé rampě. Podle výškového umístění vzhledem k podlažím se rozeznávají podesty podlažní, neboli hlavní a mezipodlažní, neboli vedlejší.

Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.