Prediktivní analytika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Prädiktive Analytik)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prediktivní analytika využívá dostupná data k předpovědi budoucích jevů. Schopnost úspěšné predikce je využita k zlepšení rozhodnutí, které je tak více postavené na faktech (vztazích, trendech) nalezených v datech než na intuici. V rámci prediktivního modelování se obvykle realizují následující úlohy:

  • klasifikace - distribuce objektů do předdefinovaných tříd a kategorií,
  • hodnocení - predikování hodnot proměnných,
  • klastrování - identifikace skupin obdobných objektů,
  • predikce - klasifikace, hodnocení a klastrování hodnot nebo chování, které lze očekávat,
  • analýza souvislostí - určení které objekty se mohou vyskytovat v predikovaných situacích s jinými objekty, vyhodnocení jejich vztahů.[1]

Reference

  1. Prediktivní analytika. MBI: Management Byznys Informatiky [online] [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://mbi.vse.cz/public/cs/obj/FACTOR-109.Prediktivní analytika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Predictive analytics Prädiktive Analytik Analyse prédictive