Prevence závažných havárií

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prevencí závažných havárií jsou organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii v objektech, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti.

V širším měřítku je to soubor opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku a omezení následků možných závažných havárií na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku, a to jak v těchto objektech, tak i v jejich okolí.

Pozn.: Opatření jsou pasivní (technická, organizační a výchova obyvatel) a aktivní (výstavba systémů, které snižují vznik mimořádné situace apod.). [1]

Organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít (závažné) havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné (závažné) havárie a havarijní připravenosti. V širším měřítku je to soubor opatření pro snížení pravděpodobnosti výskytu pohromy / nehody / havárie / vzniku nouzové situace a popř. pro provádění opatření na zmírnění dopadů nežádoucí události před vznikem této události. Opatření jsou pasivní (technická, organizační a výchova obyvatel) a aktivní (výstavba systémů, které snižují vznik mimořádné situace apod.).

Externí odkazy

MAPIS - Oborový portál prevence závažných havárií https://mapis.vubp.cz/OPPZH/ZS/Prehled/ClanekDetail.aspx?guid=55f057bf-c187-4f3d-b3a1-acdd9980e876

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2019 [cit. 2022-07-21]. 95 s. Dostupné z: https://vubp.cz/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-unor-2019.pdf.Prevence závažných havárií - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Major accident prevention Verhinderung von Störfälle La prévention des accidents majeurs