Závažná havárie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pro účely zákona o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb. se závažnou havárií rozumí mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.

POZNÁMKA

V některých pramenech se ta nebezpečí, která mohou působit škodu nebo zranění za hranicemi objektu, nazývají „major hazards“ nebo „major-accident hazards“.[1]

Externí odkazy

MAPIS - Oborový portál prevence závažných havárií https://mapis.vubp.cz/OPPZH/ZS/Prehled/ClanekDetail.aspx?guid=55f057bf-c187-4f3d-b3a1-acdd9980e876


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2022 [cit. 2023-06-22]. 122 s. Dostupný z: https://vubp.cz/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-brezen-2022.pdf.


Závažná havárie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Major accident Großer Störfall Accident majeur