Safety culture ladder

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Safety culture ladder (dále SCL) je metoda hodnocení pro měření povědomí o bezpečnosti a vědomého bezpečného jednání (kultura a chování) ve společnostech. Důraz je kladen na kulturu bezpečnosti. SCL má za cíl povzbudit společnosti a jejich dodavatele k vědomé bezpečné práci. Čím vyšší je povědomí o bezpečnosti v organizaci, tím vyšší je přiřazený žebříkový krok. SCL je základem certifikačního systému pro různá odvětví, kde je fyzická bezpečnost větším rizikem.

SCL je doplňkovou normou k normám (např. OHSAS 180010, ISO 450010) pro objektivní měření postoje k bezpečnosti a ohraně zdraví při práci a měření chování v podniku, váže se k pojmu kultura bezpečnosti a jejího řízení. Sestává z pěti úrovní a každá úroveň odráží vývojovou fázi podniku vztahující se k bezpečnosti.

Safety Culture Ladder Steps. Safety Culture Ladder [online]. [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: https://www.safetycultureladder.com/en/the-safety-culture-ladder/safety-culture-ladder-steps/

Krok 1: Patologický Postoj společnosti je: „Nemáme žádné nehody, dodáváme dobrou kvalitu, tak proč bychom měli ztrácet čas preventivními aktivitami“ a „to, co nevíte, vám neublíží“. Společnost do zlepšování bezpečnostního chování vynakládá malé až žádné investice. Toto není požadovaný postoj, a proto nebude odměněn.

Krok 2: Reaktivní Společnost má tendenci provádět změny poté, co se něco pokazí. Odpověď je založena na hluboce zakořeněných vzorcích. Zaměstnanci mají tendenci cítit se být obětí situace, nikoli osobně zodpovědní. "Ale to není moje chyba?" Změnové chování je často ad hoc a krátkodobé. Toto chování je středně ceněné.

Krok 3: Výpočet Společnost určila, která bezpečnostní pravidla jsou důležitá. Přijímá zranitelný přístup, přebírá odpovědnost, ale často je veden vlastním zájmem. "Co je to pro mě?" Zapojení do bezpečnosti a dodržování pravidel a zákonů je především úkolem (vrcholového) managementu. Pozornost je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví, která je ceněna.

Krok 4: Proaktivní Bezpečnost má vysokou prioritu a je hluboce zakořeněná v provozu společnosti. Průběžně se investuje do zvyšování povědomí o bezpečnosti a zaměstnanci se vyzývají, aby se navzájem konfrontovali s nebezpečným chováním. Vylepšení jsou strukturálně implementována a hodnocena. Tento přístup se vyznačuje proaktivitou a iniciativou. Povědomí o bezpečnosti je považováno za vlastní odpovědnost: „Jak mohu přispět?“. Tato forma chování je vysoce ceněna.

Krok 5: Progresivní Bezpečnost je plně integrována do provozních procesů. Je to pevný bod na pořadu jednání při reflexi a hodnocení v rámci vlastní organizace a se sektorovými stranami. Bezpečnost je zakořeněna v myšlení a chování všech zaměstnanců; je nedílnou součástí jejich práce. To je velmi ceněné.[1][2]


Reference

  1. Safety Culture Ladder [online]. Delft [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: https://www.veiligheidsladder.org/en/.
  2. Safety Culture Ladder Steps. Safety Culture Ladder [online]. Delft [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: https://www.safetycultureladder.com/en/the-safety-culture-ladder/safety-culture-ladder-steps/.


Safety culture ladder - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Culture Ladder Sicherheitskulturleiter Échelle de culture de sécurité