Orgány dozoru nad bezpečností práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Safety inspection authorities)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Orgány dozoru nad bezpečností práce vykonávají státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení. Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.[1]

Reference

  1. Zákon č. 174/1968 Sb. o Státním odborném dozoru nad bezpečností práce


Orgány dozoru nad bezpečností práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety inspection authorities Arbeitsschutzinspektionsorgane (s) Organes del´inspection de la sécurité du travail (m)