Sdružené osvětlení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sdružené osvětlení je záměrné současné osvětlení denním a doplňujícím umělým osvětlením.

Sdružené osvětlení při dlouhodobém působení není z hlediska vlivu na člověka rovnocenné v plném rozsahu dennímu osvětlení, ale je podstatně příznivější, než osvětlení pouze umělé. Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto hodnoty:

  • denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a při horním a kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 1 %,
  • celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ém´ = 200 lx.

Požadavky na sdružené osvětlení: dosažení úrovně takového osvětlení, jež je nezbytné pro předpokládané zrakové činnosti v celém vnitřním prostoru nebo ve funkčně vymezených částech;

  • dosažení vhodného rozložení světelného toku s převažujícím směrem osvětlení;
  • dosažení rovnoměrnosti osvětlení
  • dosažení vyhovujícího rozložení jasů ploch ovlivňujících vidění
  • vyloučení přímého slunečního světla
  • vyloučení oslnění odraženým světlem
  • vyloučení vzniku siluetového efektu

[1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Sdružené osvětlení - (Diskuse k heslu)