Sdílená ekonomika

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Sharing economy)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 • Sdílená ekonomika představuje ekonomický model poskytování a najímání si služeb, případně užívání statků prostřednictvím digitálních platforem, které redukují transakční náklady a zvyšují užitnost daných statků, mnohdy jinak určených pouze k osobnímu užití. Sdílená ekonomika pro podniky představuje významnou příležitost, jejíž využití se může v dlouhodobém časovém horizontu stát existenční nutností.
 • Sdílenou ekonomikou rozumíme sdílení skupinových statků různými uživateli, kteří se finančními platbami podílí na jejich financování majitelem.
 • Sdílená ekonomika je sociálně-ekonomický ekosystém založený na sdílení lidských a přírodních zdrojů. Sdílení zahrnuje vytváření hodnot, produkci, distribuci, obchod a spotřebu zboží a služeb různými lidmi a organizacemi.
 • Sdílená ekonomika – ekonomický model, kdy prostřednictvím technologických platforem se propojují dodavatelé ochotní pronajímat svá aktiva se spotřebiteli, kteří mají zájem o dočasné použití těchto aktiv. Aplikace pro mobilní telefony jsou typickým nástrojem pro přístup k technologické platformě propojující spotřebitele s dodavatelem.[1]


Podniky mohou sdílet například:

 • zaměstnance,
 • dopravní prostředky,
 • výrobní prostory,
 • obchodní kontakty,
 • informace,
 • know-how,
 • reklamní plochy,
 • parkovací plochy,
 • skladové prostory,
 • inventář,
 • kancelářské prostory,
 • ubytovací,
 • stravovací a bezpečnostní služby.[2]


Reference

 1. VEBER, Jaromír ...[et al.]. Sdílená ekonomika: „Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky“: verze 1.4 [online]. Vysoká škola podnikání a práva, 2016 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://www.vspp.cz/wp-content/uploads/2017/05/zprava.pdf.
 2. KOLMAŠOVÁ, Pavla. Sdílená ekonomika v ČR a její možnosti z pohledu podniků. Pardubice, 2020. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická. Vedoucí práce: Tetřevová, Liběna. Dostupné z: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/75824/KolmasovaP_SdilenaEkonomika_LT_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y.


[[clav: ekonomika sdílená]]
Sdílená ekonomika - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Sharing economy Sharing Economy Économie collaborative