Systém řízení prevence závažných havárií

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Stanovení a zavedení preventivních opatření organizačního charakteru, která jsou přiměřená k přetrvávajícím rizikům. Nastavení politiky, zásad a rámcových cílů PZH a zavedení systému řízení bezpečnosti v objektu, v kterém se vyskytují vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi.[1]

POZNÁMKA

Termín je používán odbornou veřejností pro souhrnné označení dvou systémových etap/částí bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy vycházejících ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku. Jedná se o systémové části Zásady, cíle a politika prevence závažných havárií a Systém řízení bezpečnosti.

Srph.png

Externí odkazy

MAPIS - Oborový portál prevence závažných havárií https://mapis.vubp.cz/OPPZH/ZS/Prehled/ClanekDetail.aspx?guid=55f057bf-c187-4f3d-b3a1-acdd9980e876

Reference

  1. DUŠEK, Emanuel; PRAŽÁKOVÁ, Martina. Systém řízení prevence závažných havárií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/system-rizeni-pzh_dusek-prazak.html. ISSN 1803-3687.


Systém řízení prevence závažných havárií - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Major accident prevention management system Managementsystem zur Verhinderung von Störfälle Système de gestion de la prévention des accidents majeurs