Tisk všech hesel

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání


Absorpce

Poměr zářivé energie absorbované jakoukoliv plochou nebo látkou k energii, která je pohlcena za stejných podmínek absolutně černým tělesem.


Adaptibilita člověka

Schopnost organismu přizpůsobit se vnějším podmínkám. Je to soubor biochemických, funkčních a strukturálních změn organismu, vyvolaných dlouhodobými a opakovanými změnami prostředí. Adaptační změny přetrvávají přímé působení podnětu.


Tisk všech hesel - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Absorptivity Absorptionsvermögen Absorptivité

Aerace

Přirozené větrání vytvářené vhodnou soustavou přiváděcích a odváděcích otvorů zřízenou záměrně za účelem větrání.


Tisk všech hesel - (Diskuse k heslu)

Agresivní toxická látka

V kontextu toxických látek je agresivní látka taková, která může v kontaktu se živými tkáněmi, tyto tkáně zničit.


Tisk všech hesel - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Natural ventilation of the building type Art der natürlichen Lüftung (e) Ventilation naturelle des locaux chauds (f)

Akreditace

Oficiální uznání, že subjekt akreditace (právnická nebo fyzická osoba, která o ni požádala, laboratoř, certifikační orgán nebo inspekční orgán) je způsobilý ve vymezeném rozsahu provádět specifické činnosti (zkoušky výrobků, kalibraci měřidel, certifikaci výrobků, systémů jakosti, certifikaci pracovníků nebo jinou obdobnou technickou činnost).


Tisk všech hesel - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Corrosive toxic substance Ätzend toxischer Stoff Produit corrosif
{{subst::Akreditace}}
Tisk všech hesel - (Diskuse k heslu)