Umělá inteligence

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Umělá inteligence (artificial intelligece, AI) je obor informatiky zabývající se tvorbou strojů řešících komplexní úlohy například z oblastí logistiky, robotiky, zpracování přirozeného jazyka, či zpracování velkých objemů dat.
  2. Umělá inteligence (artificial intelligece, AI) umožňuje technickým systémům (strojům či robotům) napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita.

Umělá inteligence umožňuje technickým systémům reagovat na vněmy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. Zabudovaný počítač přijímá data - která byla již připravena, nebo jsou sbírána pomocí vlastních sensorů a kamer - ty následně vyhodnotí a reaguje na ně. Systémy umělé inteligence jsou schopné pracovat samostatně a také měnit a přizpůsobovat své jednání na základě vyhodnocení efektů předchozích akcí.

Typy umělé inteligence

  • softwarová - virtuální asistenti, software pro analýzu obrazu, vyhledávače, systémy rozpoznávání řeči a obličeje;
  • zabudovaná umělá inteligence - roboti, autonomní auta, drony, internet věcí. [1]


Reference

  1. Co je umělá inteligence a jak ji využíváme? Zpravodajství [online]. Evropský parlament, 22-10-2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupný z: https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20200827STO85804/umela-inteligence-definice-a-vyuziti.


Umělá inteligence - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Artificial intelligence Künstliche Intelligenz Intelligence artificielle