Environmentální bezpečnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Umweltsicherheit)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Environmentální bezpečnost je stav, při kterém je pravděpodobnost narušení nebo změny životního prostředí vedoucí ke vzniku krizové situace ještě přijatelná. Týká se všech složek životního prostředí a ve vztahu k ekosystémovým službám ji lze vymezit jako dlouhodobé udržení ekosystémových služeb určujících kvalitu lidského života. Účelem aktivit v environmentální bezpečnosti ČR je především propojení ochrany životního prostředí s bezpečnostními zájmy státu.

V Bezpečnostní strategii ČR 2015 se pojem environmentální bezpečnost používá v širším smyslu, tj. bezpečné prostředí, případně bezpečnost prostředí nebo vnitřní bezpečnost. Environmentální bezpečnost je součástí vnitřní bezpečnosti a zahrnuje zejména ochranu životního prostředí před hrozbami antropogenního a přírodního původu. [1]


Reference

  1. Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030 [online]. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2015 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf.


Environmentální bezpečnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Environmental security Umweltsicherheit Sécurité environnementale