Vstupní prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vstupní prohlídka patří mezi pracovnělékařské prohlídky a provádí se za účelem zajištění, aby k výkonu práce v podmínkách s předpokládanou zdravotní náročností nebyla zařazena osoba ucházející se o zaměstnání, jejíž zdravotní způsobilost neodpovídá zařazení k předpokládané práci.

Provádí se též před změnou druhu práce nebo před převedením zaměstnance na jinou práci, pokud jde o práci vykonávanou za odlišných podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance. Odlišnými podmínkami se rozumí navýšení rizikových faktorů nejméně o jeden nebo jejich změna, popřípadě zařazení k výkonu rizikové práce.[1]

Vstupní prohlídku musí zajistit zaměstnavatel před vznikem pracovního poměru vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. U právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr je nutné zajistit vstupní prohlídku v případě, že se jedná o rizikové práce (podle zákona o ochraně veřejného zdraví), zaměstnavatel jí může vyžadovat i u nerizikové práce, pokud má pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

Pokud se osoba ucházející se o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce, je považována za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel ji uhradí, jestliže s uchazečem o zaměstnání uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah, případně se může dohodnout s uchazečem na jejím uhrazení i v případě, že pracovněprávní vztah nebude uzavřen. Zaměstnavatel hradí vždy vstupní lékařskou prohlídku u osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci.[2]

Reference

  1. § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
  2. § 59 zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách