Pracovní pohoda

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Well-being)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Vyjadřuje subjektivní pocit člověka v pracovním prostředí, kdy se cítí dobře a kdy může bez újmy na zdraví pracovat s největším výkonem. Je to stav, kdy existuje optimální psychofyziologická zátěž člověka během pracovní činnosti.[1]
  2. Pohoda při práci (well-being) je souhrnný pojem, který charakterizuje kvalitu pracovního života, včetně aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a může být zásadním prvkem určujícím produktivitu na úrovni jednotlivce, podniku i společnosti.[2]

POZNÁMKA

Podle ČSN ISO 5805 - pohoda (komfort) je subjektivní stav pohody člověka ve vztahu k rušivému okolí. Tento stav závisí na účinném spolupůsobení všech fyzikálních faktorů přítomných v rušivém prostředí a na individuální citlivosti člověka na tyto faktory.

Reference

  1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  2. Pohoda při práci: vytváření pozitivního pracovního prostředí. E-facts [online]. 2013, no. 76. Dostupný z: https://osha.europa.eu/cs/publications/e-fact-76-well-being-work-creating-positive-work-environment.Pracovní pohoda - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Comfort at work Komfort bei der Arbeit Confort au travail
Pracovní pohoda - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Well-being Wohlbefinden Bien-être