Zaškolení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Zaškolení je pojem z oblasti odborného rozvoje zaměstnanců. Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Zaměstnavatel je rovněž povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné. Zaškolení a zaučení je povinen provést také pro zaměstnance se zdravotním postižením.

Zaškolení není synonymem pro školení (nebo v případě BOZP pro školení BOZP). Zaškolení se obdobně jako zaučení vztahuje k základní vědomostem a dovednostem k vykonávání určité činnosti, pro kterou není zaměstnanec kvalifikován nebo je kvalifikován jen částečně. Školení BOZP oproti tomu slouží k seznamování zaměstnanců s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. [1] [2]

Reference

  1. VÚBP,v.v.i.
  2. Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), §§ 37, 103, 227 a 228Zaškolení - (Diskuse k heslu)