Šikana na pracovišti

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 7. 2. 2022, 13:23, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Šikanou v pracovních vztazích označujeme všechny formy vytváření dlouhodobých nepřátelských a ponižujících vztahů na pracovišti.
  2. Šikana na pracovišti je opakované iracionální chování, namířené proti zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců, které představuje riziko pro jeho/jejich zdraví a bezpečnost. V rámci této definice: Jako „iracionální chování“ označujeme takové chování, kdy je vyrovnaná osoba („normální“, přiměřeně hodnotící situaci) s přihlédnutím ke všem okolnostem, schopná pronásledování, ponižování, podkopávání autority a vyhrožování jiné osobě´; „chování“ zahrnuje akce jednotlivců i skupin.. Systém práce může být užíván jako prostředek pronásledování, ponižování, podceňování a vyhrožování; „riziko pro zdraví a bezpečnost“ zahrnuje i riziko pro duševní a fyzické zdraví zaměstnanců. Součástí šikany je často i využívání moci nebo její zneužívání, v takových případech mohou mít oběti šikany velké potíže se ubránit. [1]

Formy šikany na pracovišti:

  • mobbing - šikana ze strany spolupracovníka či spolupracovníků,
  • bossing - nadřízený zneužívá své pozice a šikanuje své podřízené,
  • staffing - šikana ze strany podřízených,
  • sexuální harašení - sexuální obtěžování na pracovišti.

Reference

  1. Šikana v práci. Facts, 2007, č. 23. Dostupný také z: https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/factsheets/23.


Šikana na pracovišti - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Bullying in the workplace