Kolaborativní roboty

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Collaborative robot)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Počítačově řízený přístroj, který pomáhá lidskému pracovníkovi, např. na montážní lince, vedením nebo přesměrováním pohybů iniciovaných pracovníkem, který poskytuje hnací sílu.[1]

Robot zkonstruovaný k přímé interakci s člověkem v rámci vymezeného sdíleného pracovního prostoru, a to tak, aby byl bezpečný, přizpůsobitelný, uživatelsky přívětivý; často s lidskými rysy, jako jsou dvě ruce a výrazy obličeje.[2]

Reference

  1. Cobot. Dictionary.com [online]. © 2021 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/browse/cobot.
  2. 70027I - kolaborativní robot. Tezaurus agentury EU-OSHA [online]. EU-OSHA, c2021 [cit. 2021-06-07]. Dostupný z: https://osha.europa.eu/cs/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus/term/70027i.


Kolaborativní roboty - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Collaborative robot Kollaborativer Robot Robot collaboratif