Coping

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Coping (český ekvivalent původně anglického termínu je „zvládání“) je pojem související se zpracováváním stresu. Kořeny označení lze najít v řeckém slově „colaphos“, označující v zápasnické terminologii přímý úder na ucho.

Coping je základem strategií zvládání stresu, vyjadřuje vypořádání se nějakým způsobem s neočekávanou, náročnou a obtížnou situací.

Coping jsou tedy behaviorální, kognitivní nebo sociální snahy osoby regulovat, omezovat nebo překonávat vnitřní či vnější napětí plynoucí z interakce osoby a prostředí.

Pojem coping má blízký vztah k pojmu adaptace. Mezi těmito pojmy ovšem panuje jistá odlišnost, která se týká míry náročnosti situace. Pokud se zátěžová situace pohybuje ještě v přijatelných mezích, a jako reakce postačuje pouhé vyrovnání se s touto zátěží za pomoci svých dovedností, je řeč o adaptaci jedince. Coping je na rozdíl od adaptace charakteristický tím, že zátěž, na kterou je jedinec nucen reagovat, je pro organismus nadlimitní - nepřiměřená.[1][2][3]

Reference

  1. Coping. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 7. 9. 2022 [cit. 2023-06-23]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Coping.
  2. Coping v sociální psychologii. Wikisofia [online]. c2013 [cit. 2023-06-23]. Dostupný z: https://wikisofia.cz/wiki/Coping_v_soci%C3%A1ln%C3%AD_psychologii.
  3. SIGMUND, Martin; Jana KVINTOVÁ a Michal ŠAFÁŘ. Vybrané kapitoly z manažerské psychologie: zátěžové situace, stres a coping [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. [cit. 2019-12-27]. Dostupné z: https://publi.cz/books/171/Tiraz.html. ISBN 978-80-244-4372-0.


Coping - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Coping Bewältigung Faire face