Malcoping

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pojem malcoping představuje riskantní, v hraničních případech až nebezpečné metody zvládání stresu. Mezi tyto metody a prostředky zvládání stresu se řadí například užívání drog, alkoholu a cigaret. Jedinec dává přednost snadné únikové cestě od stresové situace před aktivním řešením problému. Malcopingové metody řešení zátěžových situací navozují pouze dočasný, subjektivní pocit úlevy. Po odeznění účinků se tedy negativní psychický stav jedince ještě více prohloubí. Jako další metody, které lze do malcopingu zařadit, je konzumace energetických nápojů, léků či pití kávy.

Většina malcopingových metod je spojena s vysokými zdravotními riziky jako je například rakovina plic při kouření či vysoká pravděpodobnost závislosti a riziko infekčních chorob při užívání drog.[1]

Reference

  1. VAŠINA, Lubomír a Věra STRNADOVÁ. Psychologie osobnosti I. 2. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. S. 299. ISBN 80-704-1401-4.


Malcoping - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Malcoping Fehlferhalten Malcopage