Exploze mraku par

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Dampfwolkenexplosion)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Exploze po iniciaci oblaku směsi hořlavých par, plynu nebo aerosolu se vzduchem (v otevřeném prostoru). Rychlost hoření je dostatečně vysoká pro vznik významného přetlaku. K dosažení ničivých přetlaků je však v oblaku potřeba určitých částečných ohraničení (stěn) nebo překážek (potrubí, vagóny, apod.). [1]
  2. Výbuch oblaku nahromaděného oblaku směsi hořlavých par nebo plynu se vzduchem ve volném vzduchu.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Exploze mraku par - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Vapour Cloud Explosion Dampfwolkenexplosion Expolsion du nuagede vapeur