Exploze mraku par

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Exploze po iniciaci oblaku směsi hořlavých par, plynu nebo aerosolu se vzduchem (v otevřeném prostoru). Rychlost hoření je dostatečně vysoká pro vznik významného přetlaku. K dosažení ničivých přetlaků je však v oblaku potřeba určitých částečných ohraničení (stěn) nebo překážek (potrubí, vagóny, apod.). [1]
  2. Výbuch oblaku nahromaděného oblaku směsi hořlavých par nebo plynu se vzduchem ve volném vzduchu.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Exploze mraku par - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Vapour Cloud Explosion Dampfwolkenexplosion Expolsion du nuagede vapeur