Digitalizace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Digitalisierung)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Podle původní definice je digitalizace převod analogového spojitého signálu do diskrétní digitální (číselné) formy a umožňuje zpracování signálů počítačem. [1]
  2. Původně byl termín používán v souvislosti s digitalizací textu (například knih nebo dokumentů) nebo s digitalizací fyzikálních veličin. Obecně digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb. Důsledky digitalizace se projevují v celé řadě oblastí života společnosti, například ve změnách pracovního trhu, zvýšení efektivnosti výroby, zvýšení kvality života.
  3. V současnosti se digitalizací rozumí taktéž proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti. [2]


Reference

  1. ABRAHÁMOVÁ, Jitka ...[et al.]. Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích: 1 svazek A/F. 1. vyd. Praha : Nakladatelský dům OP, 1996. 787 s. ISBN 80-85841-31-2.
  2. Digitalizace. DigiSlovník [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, c2020 [cit. 2021-03-02]. Dostupný z: https://portaldigi.cz/digislovnik/digitalizace/.

Externí odkazy

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Digitalisation_and_OSH_CS.pdfDigitalizace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Digitization Digitalisierung Numérisation