Remitence

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Envois de fonds)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mezinárodní měnový fond rozlišuje tři typy remitencí:

 • remitence pracovníků (workers remittances) jsou transfery financí a zboží ze strany pracovníků, kteří zůstávají v zahraničí rok nebo déle;
 • zaměstnanecké kompenzace (compensantion of employees) jsou transakce, pocházející od osob, které zůstávají v zahraničí méně než jeden rok;
 • migrační transfery (migrants transfers) jsou transfery financí a zboží související s přeshraniční migrací (např. každodenní dojíždění za prací do zahraničí, pendlování).

Remitence se také rozlišují na základě typu zasílatelů a příjemců remitencí, a to na:

 • osobní vklady anebo investice;
 • transfery v rámci rodiny;
 • charitativní dary;
 • kolektivní investice směřující do rozvoje;
 • povinné odvody vládním a veřejným institucím v podobě daní a odvodu;
 • důchody a transfery sloužící k sociálnímu zabezpečení.

Remitence v peněžní formě jsou zasílány prostřednictvím velkého množství převodových mechanizmů, mezi které patří:

 • elektronický převod peněz;
 • převod peněz pomocí čipových karet;
 • převod peněz s využitím mobilních aplikací;
 • převod peněz na základě šeků, bankovních směnek, peněžních poukázek;
 • neformální systém převodu peněz.

Rozsah zasílaných remitencí je špatně přesně měřitelný, jelikož větší část finančních remitencí se převádí v rámci neformálního převodu peněz. [1][2][3]

Reference

 1. DRBOHLAV, Dušan. Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace - remitence - (rozvoj). Praha: Karolinum, 2015. 284 s.
 2. ŽIŽKOVÁ, Tereza. Význam remitencí v kontextu současného rozvojového diskurzu. Praha, 2017. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahů. Vedoucí práce: Kučerová, Irah. Dostupné také z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/86107/120269566.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 3. REJŠKOVÁ, Tereza ...[et al.]. Remitence zasílané z České republiky a jejich rozvojový dopad. MigraceOnline [online]. Praha: Multikulturní centrum, 19. 6. 09 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/studie-remitence-zasilane-z-ceske-republiky-a-jejich-rozvojovy-dopad.


Remitence - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Remittance Rücküberweisung Envois de fonds