Expozice

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Exposition)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Kontakt fyzikálního, chemického, případně biologického faktoru (činitele) s vnějšími hranicemi organismu (s kůží, sliznicemi očí, dýchacích cest a trávicího systému, pohybového aparátu) nebo definované části životního prostředí. [1]
  2. Množství látky, které se dostane do organismu v závislosti na její koncentraci a časové relaci. [2]
  3. Situace, při které mohou živé organismy přijmout, absorbovat nebo inhalovat toxickou látku nebo mohou být vystaveny záření nebo působení tlakových vln.
  4. Expozice - je kontakt fyzikálního, chemického nebo biologického faktoru životního nebo pracovního prostředí s organismem

Ze zdravotního i ergonomického hlediska je expozice považována za dobu kontaktu fyzikálního, chemického, případně biologického faktoru s vnějšími hranicemi lidského organizmu.

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.
  2. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Expozice - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Exposure Exposure Exposition