Indexy tepelného stresu

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pro měření hodnot tepelného stresu bylo vyvinuto několik indexů. Indexy se liší zejména vstupními hodnotami, některé indexy zkoumají například pouze teplotu vzduchu, jiné pracují si dalšími veličinami, jako jsou proudění vzduchu, vlhkost atd. Pro aplikaci v praxi musí splňovat určité požadavky: přesnost a proveditelnost, komplexnost, jednoduché měření a aplikace, adaptace v různých podmínkách. Nejčastěji používanými indexy jsou WBGT index a tepelný (heat) index.

WBGT index (Wet Bulb Globe Temperature index) – je index tepla, který komplexně zohledňuje faktory tepla působící na člověka: teplotu, vlhkost, tepelné záření a proudění vzduchu.

Tepelný (heat) index - vyjadřuje pocitovou teplotu za různých hodnot teploty a relativní vlhkosti. Jinými slovy, jak se cítíme za vlivu teploty a relativní vlhkosti. Heat Index je vyjadřován ve °C. Jelikož heat index byl navržen pro stinné podmínky za slabého větru, může vystavení přímému slunečnímu záření zvýšit hodnoty heat indexu velice významně. Tento index je široce rozšířen a používán různými institucemi. Na základě hodnoty heat indexu se stanovují varování před potížemi způsobenými teplem.[1]

Reference

  1. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. NIOSH criteria for a recommended standard: occupational exposure to heat and hot environments [online]. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, February 2016 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-106/pdfs/2016-106.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2016106.


Indexy tepelného stresu - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Heat stress indices Thermischer Stress Indizes Indices de stress thermique