Nanovlákna

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Nano fibres)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
 1. Jedná se o nanoobjekt se dvěma podobnými vnějšími rozměry v nanostupnici a třetím rozměrem významně větším. Nanovlákno může být ohebné nebo tuhé. [1]
 2. Nanovlákno je délkový útvar o charakteristických rozměrech a vlastnostech, kde jeden rozměr (délka) významně přesahuje průměr vlákna. Charakteristické průměry nanovláken se pohybují mezi 100–800 nanometry (nm).[2]


Samotné slovo nanovlákno lze rozdělit na první část „nano“ což podle mezinárodního systému jednotek je 10-9 a část „vlákno“ což má význam podle odvětví. Nejvíce je tento výraz používán v textilním průmyslu (vlákno-niť). Obecně se u nanovláken uvádí průměr v horní hranici 500 nanometrů.


Formy nanovláken:

 • linenární nanovlákno – nitě, příze;
 • nanovlákno v plošných strukturách – vrstvy jsou položeny přes sebe a prakticky nevystupují z roviny;
 • nanovlákno v objemových strukturách – vaty, vrstvy vystupují do třetího prostoru [3]


Mezi základní vlastnosti nanovlákenných materiálů patří:

 • velký měrný povrch;
 • nízká hustota;
 • vysoká porozita;
 • velký objem pórů;
 • dobrá prodyšnost;
 • možnost adice dalšího nanomateriálu.


Příprava nanovláken

Existuje několik možných metod přípravy polymerních nanovláken, z nichž některé zůstávají v oblasti laboratorní přípravy, jiné se podařilo vyvinout do úrovně vhodné průmyslové produkce (elektrostatické zvlákňování, technologie nanospiderTM). [4] [5] [6]

Mezi typ výrob nanovláken lze zařadit odstředivé spřádání (Force Spining), metoda foukání taveniny (Melt – Blown) a samozřejmě nejrozšířenější způsob výroby nanovláken je elektrostatické zvlákňování (electrospining). Výběr technologie však závisí na vyráběných produktech a požadavcích na jejich produktivitu. K laboratorním technikám přípravy nanovláken patří metody:

 • dloužení (Drawing),
 • metoda šablonové syntézy (Temple Synthesis),
 • metoda fázové separace (Phase Separation),
 • samoskládáním (Self – Assembly).


Použití nanovláken:

 • vzdušná filtrace,
 • filtrace kapalin,
 • textilní aplikace,
 • medicinální aplikace,
 • biomedicinální účely,
 • tkáňové inženýrství.

Reference

 1. ČSN P CEN ISO/TS 27687. Nanotechnologie – Termíny a definice nanoobjektů – Nanočástice, nanovlákno a nanodeska. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, březen 2011.
 2. Nanovlákno. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia, stránka naposledy editována 30. 7. 2019 [cit. 2019-09-26]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nanovl%C3%A1kno.
 3. PETRAS, D. ...[et al.]. Bezpečná nanovlákna. Chemické listy. 2009, roč. 103, s. 1009–1016.
 4. ANDRADY, A. L. Science and Technology of Polymer Nanofibres. New Jersey: Wiley, 2008.
 5. MITCHELL, G.; TANG, Ben Zhong, Electrospining: pronciple, practice and possibilities. London: RCS Publishing, 2015. (RSC polymer chemistry series, 14). 288 s. ISBN 10-1849735565.
 6. RAMAKRISHNA, S. ...[et al.]. An introduction to electrospinning and nanofibers. Singapore: World Scientific Publishing Company, 2005. 369 s. ISBN 978-981-256-415-3.Nanovlákna - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Nanofiber Nanofaser Nano fibres