Skoronehoda

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Near-miss)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Skutečná událost, která nastala, při níž mohlo dojít k ohrožení života a zdraví, majetku, (případně i současně), ale pouze náhodnou shodou okolností k tomuto následku nedošlo. [1]
  2. Jakákoliv neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která nebýt zmírňujících účinků bezpečnostních systémů nebo postupů, může se stát nehodou (incidentem) nebo havárií a způsobit zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí nebo může způsobit ztrátu soudržnosti zařízení, a nebo ztrátu zádrže vedoucí k nepříjemným důsledkům. [2]
  3. Událost, která téměř vyvolá škodu u osob, majetku nebo prostředí.


Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.

Pojem Skoronehoda má v angličtině více významů.Skoronehoda - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Near accident Beihane-Unfall (r) Presque accident