Nehoda

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Obecně: Okamžik uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, majetek a životní prostředí. [1]
  2. Nepředvídaná, nežádoucí událost, která nemusí být spojena se zraněním člověka nebo poškozením zařízení, přerusující však vykonávání činnosti. Předchází jí vždy nebezpečné jednání nebo nebezpečné podmínky, příp. obojí současně. [2]
  3. Náhlá, neplánovaná nežádoucí událost s bezpečnostními důsledky. [3]
  4. Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. V analýze rizika jde o ztrátu kontroly nad zdrojem rizika, kdy dochází nebo může dojít k uvolnění nežádoucích potenciálních zdrojů s negativními důsledky na lidi, zvířata, životní prostředí a majetek (CPQRA: ztráta soudržnosti zařízení a ztráta zádrže materiálu nebo energie, např. únik amoniaku ze spojovacího potrubí vytvoří toxický mrak). Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. V některých pramenech se ještě uvádí termín [Major Incident], pro případ, jehož významná zóna účinku je stále omezena hranicemi objektu.[4]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  3. CEOC
  4. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.Nehoda - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Accident Unfall (r) Accident (m)