Nemoci dýchacích cest

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jsou to nemoci, které se projevují produktivním kašlem a dušností. Příčinou mohou být určité noxy vznikající při práci a v pracovním ovzduší. Patří k nim chronická, bronchitida (zánět průdušek), která může vést k poškozeni funkce plic a srdce, plicní emfysém (rozedma plic) a astma bronchiale charakterizované záchvatovou dušností v důsledku zúžení průdušek. Souhrnně jsou označovány jako „nespecifické respirační nemoci". Při jejich vzniku a rozvoji se může uplatňovat řada pracovních a mimopracovních vlivů, jako je kouření, prašnost prostředí, dráždivé chemické látky, alergeny živočišného a rostlinného původu, chladné a vlhké klima. S ohledem na karcinogenní účinky bylo vysloveno podezření, že arsen a jeho sloučeniny, asbest, chrom, uhelný dehet a prach obsahující uran, mohou být příčinou profesionální rakoviny plic. Do skupiny onemocnění dýchacích cest, kde je jednoznačně prokázána příčinná souvislost s prací, patří silikóza, silikotuberkufóza, pneumokonióza uhlokopů, pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů, nemoci způsobené vdechováním různých kovů jako je např. kobalt, cín, antimon, grafit, koksárenské plyny, radioaktivní látky. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Nemoci dýchacích cest - (Diskuse k heslu)