Patologie vztahů na pracovišti

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Konflikty na pracovišti se vyskytovaly odjakživa, mylně však mohou být zaměňovány za mobbing. Konflikt v práci, ještě nemusí znamenat, že je člověk obětí patologických vztahů. Ty však s rostoucí konkurenceschopností, tlakem na výkon a všude přítomnou agresivitou neustále vzrůstají. Psychické násilí je na rozdíl od násilí fyzického, šikany či jiných druhů agresivního chování, stále podceňováno, špatně rozeznáváno nebo také ignorováno. Velká touha po moci, závist, stres, strach a ohrožení “schopnějšími” nebo kvalifikovanějšími pracovníky působí na většinu společnosti, a každý se zachová právě podle svých předpokladů. [1]

Reference

  1. Vše o šikaně: encyklopedie šikany [online]. Mobbing Free Institut [cit. 2021-08-20]. Dostupné z: https://mobbingfreeinstitut.cz/encyklopedie-sikany/.Patologie vztahů na pracovišti - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Pathology of workplace relations Pathologie der Arbeitsbeziehungen Pathologie des relations sur le lieu de travail