Osobní pomoc při zdolávání požáru

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

  • a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
  • b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
  • c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
  • d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.[1]

Reference

  1. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


Osobní pomoc při zdolávání požáru - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Personal assistance in firefighting fires