Práce pod dozorem

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, jež byla pověřena dozorem a je odpovědna za dodržování příslušných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musí li se osoba pověřená dozorem z pracoviště vzdálit, je nutno pověřit dozorem jiného kvalifikovaného pracovníka nebo musí být práce přerušena.[1]

Reference


Práce pod dozorem - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work under inspection Arbeit unter Inspection (e) Travail surveillé (m)