Prevalence

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prevalence označuje počet osob, které v daném časovém bodu nebo období trpí určitým onemocněním. Lze ji vyjádřit v absolutních číslech, častěji se ale udává jako počet osob na populační jednotku (např. 100 tisíc nebo 1 milion obyvatel), případně jako procento osob v dané populaci. Jedná se o jeden ze základních epidemiologických ukazatelů.

Na rozdíl od incidence zahrnuje i osoby diagnostikované před hodnoceným obdobím a ukazuje tedy celkový počet nemocných v populaci. Tento ukazatel má význam především u chronických onemocnění (např. metabolické poruchy, zhoubné nádory, chronická kardiovaskulární onemocnění apod.). V případě onkologických onemocnění je navíc do prevalence započítán každý žijící člověk, který se někdy s daným zhoubným nádorem léčil, přestože je aktuálně v remisi (tedy bez známek nemoci).

Příklad

V roce 2016 bylo v ČR diagnostikováno 7 305 mužů se zhoubným nádorem prostaty (incidence). Celkově však na konci roku 2016 žilo 57 607 mužů, kteří měli kdykoliv v uplynulém období (tedy do roku 2016 včetně) zhoubný nádor prostaty (prevalence).[1]


Reference

  1. COVID-19 a související epidemiologické pojmy. Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023 [cit. 2023-10-31]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1048-covid-19-a-souvisejici-epidemiologicke-pojmy. ISSN 2695-0340.


[[cvut:Prevalence]
Prevalence - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Prevalence Prävalenz Prévalence