Prezentismus

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Prezentismus v souvislosti s prací může mít několik významů.

  • Prezentismus je možné vnímat jako opak absentismu.
  • Prezentismus představuje situaci, kdy jsou zaměstnanci přítomni na pracovišti a to i přesto, že ze zdravotních důvodů nejsou schopni využívat plnohodnotně své pracovní schopnosti. Může se jednat například o situaci, kdy zaměstnanci setrvávají v pracovním procesu z obavy ze ztráty o zaměstnání.
  • Prezentismus představuje situaci, kdy jsou zaměstnanci přítomni na pracovišti déle, než je potřebné pro splnění pracovních úkolů. Může se jednat například o situace, kdy zaměstnanci setrvávají na pracovišti přesčas i přesto, že to není objektivně zapotřebí.
  • Prezentismus představuje situaci, kdy dochází k tomu, že zaměstnanec fyzicky přítomný na pracovišti neplní kompletně přidělené pracovní úkoly, například z důvodů duševní nepřítomnosti, zdravotních či osobních problémů a jiných důvodů.

Jednotný výklad však není mezi autory ustálen. Ve všech případech souvisí prezentismus se snížením produktivity práce. [1] [2] [3] [4]

PREZENTISMUS ABSENTISMUS.png


Reference

  1. ARONSSON, G.; GUSTAFSSON, K.; DALLNER, M. Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology & Community Health [online]. 2000, vol. 54, no. 7, s. 502-509 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731716/pdf/v054p00502.pdf.
  2. PARSONAGE, Michael. Mental health at work: developing the business case [online]. Centre for Mental Health, 13 DEC 2007 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.centreformentalhealth.org.uk/publications/mental-health-work-developing-business-case.
  3. SIMPSON, Ruth. Presenteeism, Power and Organizational Change: Long Hours as a Career Barrier and the Impact on the Working Lives of Women Managers. British Journal of Management. 1998, vol. 9, issue S1, s. 37-50.
  4. Absentismus a prezentismus. Moderní řízení [online]. 12. 7. 2004 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://modernirizeni.ihned.cz/c1-14608820-absentismus-a-prezentismus.Prezentismus - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Presenteeism Präsentismus Présentéisme