Push a pull faktory

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Model push a pull faktorů (česky též tlaku a tahu) je jedna z nejpoužívanějších teorii ve výzkumu migrace. Podle této teorie je možné migraci vysvětlit pomocí push faktorů, což jsou negativní podmínky, kvůli kterým lidé opouštějí zemi, a pozitivních pull faktorů, které naopak lákají emigrovat do dané země.

Push faktory, které jsou schopny přimět lidi, aby se odstěhovali z jejich současného místa pobytu jinam, jsou:

Mezi pull faktory, které vedou obyvatele k přestěhování na nové místo patří:

  • pracovní příležitosti,
  • lepší životní podmínky,
  • politická a náboženská svoboda,
  • vzdělání,
  • příznivé podnebí,
  • bezpečnostní důvody,
  • rodinné vazby.

Z teorie push a pull faktoru vyplývá, že pokud existují především ekonomické rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, bude vždy existovat také migrace. [1][2]

Reference

  1. HENIG, David. Migrace. AntropoWeb [online] [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/migrace.
  2. EUROPEAN COMMISSION. Push and pull factors of international migration: a comparative report [online]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90913700-dbbb-40b8-8f85-bec0a6e29e83.


Push a pull faktory - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Push and pull factors Push- und Pullfaktoren