Reprodukční číslo

Z Encyklopedie BOZP
Verze z 1. 11. 2023, 18:37, kterou vytvořil Ulmanova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „# Reprodukční číslo, neboli '''číslo R''', je jedním ze základních epidemiologických ukazatelů. Udává '''průměrný počet dalších osob, kt…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Reprodukční číslo, neboli číslo R, je jedním ze základních epidemiologických ukazatelů. Udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jedna nakažená osoba. Reprodukční číslo je dáno zejména infekčnosti onemocnění, četnostní osobních kontaktů či dobou, po kterou je osoba infekční před izolací. Čím je reprodukční číslo vyšší, tím se nemoc šíří rychleji. Pokud se podaří snížit reprodukční číslo pod 1, můžeme očekávat vyhasnutí epidemie.[1]
  2. Základní reprodukční číslo (též index nakažlivosti, zkratka R0, anglicky basic reproduction number) je v epidemiologii číslo vyjadřující pro konkrétní infekční nemoc předpokládaný počet osob, které jedna nakažená osoba touto nemocí dále nakazí v populaci, kde všichni jedinci jsou k této nemoci náchylní (tj. nemají vytvořenou imunitu, ať už přirozenou nebo díky očkování). Základní reprodukční číslo udává počáteční hodnotu nakažlivosti v dané populaci podle použitého modelu, a to před přijetím ochranných opatření. Je to odhad infekčnosti onemocnění.[2]


Příklad

1. Při hodnotě R = 2 nakazí každý nemocný jedinec během onemocnění v průměru další dvě osoby. 2. Počáteční hodnota reprodukčního čísla na začátku března 2020 byla v ČR na hodnotě 2,64. Od poloviny března 2020, kdy došlo k uzavření škol a omezení pohybu osob, toto číslo kleslo na hodnotu kolem 1,0. K 30. dubnu 2020 byla „vyhasínající“ epidemie charakterizována číslem R = 0,7. Ke dni 15. října 2020 – během druhé vlny epidemie – však již reprodukční číslo bylo 1,44.[3]

Reference

  1. COVID-19 a související epidemiologické pojmy. Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023 [cit. 2023-10-31]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1048-covid-19-a-souvisejici-epidemiologicke-pojmy. ISSN 2695-0340.
  2. Reprodukční číslo. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. WikiMedia, stránka naposledy editována 29. 12. 2022 [cit. 2023-10-31]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Incidence.
  3. COVID-19 a související epidemiologické pojmy. Národní zdravotnický informační portál [online]. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2023 [cit. 2023-10-31]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1048-covid-19-a-souvisejici-epidemiologicke-pojmy. ISSN 2695-0340.


Reprodukční číslo - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Basic reproduction number Basisreproduktionszahl Nombre de reproduction de base