Systém řízení bezpečnosti práce

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Safety Management System (SMS))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Součást celkového řízení objektu nebo zařízení. Je to v podstatě trvalý plánovací, organizační a výkonný proces, jehož výstupem jsou mj. definované a vyhodnotitelné výstupy (ukazatelé, parametry, kritéria) pro jednotlivé oblasti (organizace a zaměstnanci, identifikace nebezpečí – zdrojů rizik, analýza, ocenění a hodnocení rizik, řízení rizik, řízení provozu objektu nebo zařízení, řízení změn v objektu nebo zařízení, havarijní plánování, sledování plnění programu, kontrola a audit) pro zajištění cílů a zásad prevence závažné havárie. [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Systém řízení bezpečnosti práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Safety Management System (SMS) Arbeitsschutzmanagementsystem (s) Système de management de la sécurité (m)