Sektory

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Sektory trhu (někdy též sektory ekonomiky nebo ekonomické sektory) je pojem, který se používá pro základní rozdělení činností odehrávajících se v ekonomice (národním hospodářství) každého státu do základních skupin (sektorů). Základní rozdělení sektorů trhu je třísektorové, někdy se rozděluje jako čtyřsektorové (zvlášť se vyčleňuje věda a výzkum, která je jinak zahrnuta v terciárním sektoru). Sektory trhu se od sebe odlišují druhem ekonomické činnosti a jsou následující:

  • suroviny (primární sektor) - sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, která přeměňují přírodní zdroje do základních produktů,
  • výroba a průmysl (sekundární sektor) - sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, která přeměňují suroviny na výrobky nebo zboží,
  • sektor služeb (terciární sektor) - sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž podstatou je poskytování služeb,
  • věda a výzkum (kvaternární sektor) - sektor zahrnuje všechna odvětví lidské činnosti, jejichž podstatou je vývoj, věda a výzkum

Sektory trhu se dále dělí na jednotlivá odvětví.

Základní členění sektorů trhu se používá pro hrubé vymezení výkonnosti jednotlivých ekonomik a vyjádření jejich HDP. Sektory trhu (sektory ekonomiky) se používají pro popis rozdílů mezi rozvojovými a vyspělými ekonomikami. Obecně platí pravidlo, čím je vyspělejší ekonomika daného státu, tím má menší podíl primárního sektoru a větší terciárního, případně kvaternárního a naopak. Pro podrobnější členění sektorů trhu do jednotlivých odvětví a na jednotlivé ekonomické aktivity se používají různé klasifikace lidské činnosti. [1]

Reference

  1. Sektory trhu. ManagementMania [online]. c2011-2016 [cit. 2019-05-06]. Dostupný z: https://managementmania.com/cs/sektory-trhu.Sektory - (Diskuse k heslu)