Standardizace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Standardizace je proces sjednocení pomocí zavádění standardů. Vede ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti v kvalitě výroby. Standardy se zavádějí buď centrálně (de iure), což je způsob, který převažuje, nebo jde o ustálený převažující standard (de facto), který vznikl z rozšířeného užívání. [1]

Reference

  1. Standardizace. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation, stránka naposledy editována 2. 2. 2019 [cit. 2019-04-15]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Standardizace.Standardizace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Standardization Standardisierung Standardisation (f)