Normalizace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Standardization)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Normalizace je činnost, kterou se zavádějí ustanovení pro všeobecné a opakované použití, zaměřená na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti s ohledem na aktuální nebo potenciální problémy. Tato činnost sestává zejména z procesů tvorby, vydávání a implementace norem. Důležitým přínosem normalizace je zlepšení vhodnosti výrobků, procesů a služeb pro zamýšlené účely, předcházení překážkám obchodu a usnadnění technické spolupráce.

Cíle normalizace Normalizace smí sledovat jeden nebo více konkrétních cílů, tak aby výrobek, proces nebo služba byly vhodné pro daný účel. Těmito cíli mohou být řízený výběr variant, použitelnost, kompatibilita, zaměnitelnost, ochrana zdraví, bezpečnost, ochrana životního prostředí, ochrana výrobku, vzájemné porozumění, ekonomický profil, obchod, ale neomezují se pouze na ně. Cíle se mohou překrývat. [1]

Reference

  1. ČSN EN 45020. Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník. Praha: Český normalizační institut, 2007.Normalizace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Standardization Normung Normalisation