Stupnice nejistoty zaměstnání

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Stupnice nejistoty zaměstnání (The Employment Precariousness Scale, EPRES) vyjadřuje, do jaké míry je zaměstnání pro zaměstnance nejisté. Nabývá hodnot v intervalu 0 (jistota) až 4 (nejistota). Hodnota je vypočtena na základě výsledků dat získaných z dotazníkového šetření, které se zaměřuje na šest základních témat. Ty je možné zjednodušeně rozdělit na oblasti týkající se časové perspektivy, odměňování, psychosociálních rizik, ekonomických, sociálních a právních jistot zaměstnance.[1]

Reference

  1. VIVES, A....[et al.]. (2010). The Employment Precariousness Scale (EPRES): psychometric properties of a new tool for epidemiological studies among waged and salaried workers. Occupational and environmental medicine. 2010, vol. 67, no. 8, p. 548-555.


[[clav: nejistota]]
Stupnice nejistoty zaměstnání - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
The Employment Precariousness Scale