Nástroje

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Tools)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Každý ruční nástroj by měl vhodnou velikostí a tvarem rukojeti či držadla umožňovat optimální využití svalové síly, pohybů prstů, ruky a zaujetí nejvhodnější pracovní polohy. Nevhodné ruční nástroje a nářadí zejména v případech, kdy jejich úchopová část neumožňuje změnu polohy rukou, tedy směru jejich působení a vynakládání síty, mohou být příčinou různých zdravotních důsledků. Je to např. vznik otlaků na prstech a dlaní, změny konfigurace dlaně, jako je atropie drobných svalů, kontraktury (chorobné stažení svalů, prolákliny v dlani, puchýře, mozoly apod.). Tlak rukojeti při jejím sevření by měl být rovnoměrně rozložen na co největší styčnou plochu s rukou. Tvar držadla by neměl být otiskem ruky pouze v jedné poloze a měl by umožňovat malé změny při jeho držení.

Pracovní oblast, tj. místo, na které je nástrojem působeno, je žádoucí uspořádat tak, aby předloktí při vykonávání pohybu nástrojem bylo mírně skloněno, případně opřeno na podložce či pracovní ploše stolu.

Při použití řezných a sekacích nástrojů musí být pracovník vybaven vhodným typem osobních ochranných pracovních prostředků (rukavice, zástěry, apod.). Elektrické nástroje musejí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům a jejich izolační vlastnosti je nutno pravidelně kontrolovat.

U pneumatických nástrojů je nutno hodnotit míru ohrožení hlukem a přenosem vibrací na horní končetiny, případně na tělo pracovníka. Ovládač pro jejich spouštění a zastavení musí být v dosahu prstu. Při jejich držení ve stejné poloze dochází často ke statické námaze (delší trvání svalového stahu a napětí).

V řadě případů je možno tomu předejít pružným zavěšením nástroje na rameno či jiným technickým řešením, které snižuje statickou složku práce. [1]

Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.Nástroje - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Tools