Výbušné předměty

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Výbušnými předměty se rozumějí předměty obsahující jednu nebo více výbušných látek nebo směsí.[1]

Reference

  1. EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. 12. 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Úřední věstník Evropské unie [online]. 31. 12. 2008, L353, příl. I, část 2.1.1.1.Výbušné předměty - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosive articles Erzeugnisse mit Explosivstoff Objets explosibles