Kategorie:Vyhrazená technická zařízení

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z VTZ)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

V současné době je rozdělení vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) předmětem zákona 174/1968, paragraf 6b. Tato zařízení jsou stanovena jako zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku.

Vyhrazená technická zařízení (dále VTZ) jsou rozdělena na:

Vedle těch to čtyř skupin jsou dále definována ochranná a další určená technická zařízení:

  • dprava,
  • obranná.

Pro každou z těchto skupin byla vydána samostatná vyhláška.

Dozor nad VTZ je vymezen v § 3 zákona č. 174/1968 Sb., který uvádí, že působnost organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny právnické osobya na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti. Zároveň je zde uvedeno, že působnost organizací státního odborného dozoru se vztahuje pouze na zařízení uvedená na trh, přičemž vyloučeny jsou činnosti, pracoviště a technická zařízení v působnosti státní báňské správy, technická zařízení na úseku obrany, dopravy, vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů či Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

V souvislosti s vyhrazenými technickými zařízeními stanovuje § 6c zákona č. 174/1968 Sb., předpoklady získání odborné způsobilosti fyzických osob, jimiž jsou:

  • dosažení věku 18 let;
  • zdravotní způsobilost;
  • předepsaná kvalifikace;
  • doba praxe v oboru;
  • osvědčení vydané orgánem státního odborného dozoru s platností 5 let a to v případě, že se jedná o osoby, které provádějí revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

Stránky v kategorii „Vyhrazená technická zařízení“

Zobrazuje se 6 stránek z celkového počtu 6 stránek v této kategorii.