Absentismus

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Absenteeism)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Absentismus v souvislosti s prací může mít několik významů.

  • Absentismus je možné vnímat jako opak prezentismu.
  • Absentismus na rozdíl od pracovní neschopnosti (absence) charakterizuje chování zaměstnanců, které je založeno na motivačním rozhodnutí.
  • Prezentismus představuje situaci, kdy nejsou zaměstnanci přítomni na pracovišti s nadměrnou, prodlužovanou nebo opakovanou četností, a proto neplní pracovní úkoly. Může se jednat například o situace, kdy zaměstnanci setrvávají mimo pracoviště, i přesto, že to není objektivně zapotřebí.
  • Absentismus představuje situaci, kdy dochází k tomu, že zaměstnanec fyzicky nepřítomný na pracovišti, neplní kompletně přidělené pracovní úkoly, například z důvodů šikany na pracovišti, zdravotních či osobních problémů a jiných důvodů.

Jednotný výklad však není mezi autory ustálen. Ve všech případech souvisí absentismus se snížením celkové morálky pracovní skupiny, produktivitou práce a s termíny dodání pracovních úkolů. [1] [2] [3]

PREZENTISMUS ABSENTISMUS.png

Reference

  1. BRANDENBURG, U. NIEDER, P. Betriebliches Fehlzeiten-Management. Wiesbaden, 2013.
  2. SHIEL, William C. Jr. Medical Definition of Absenteeism. MedicineNet [online]. Retrieved February 17, 2021 [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.medicinenet.com/absenteeism/definition.htm.
  3. Absenteeism. Merriam-Webster Dictionary [online] [cit. 2021-03-04]. Dostupný z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/absenteeismAbsentismus - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Absenteeism Absentismus Absentéisme