Břemeno

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bremena.jpg
  1. Polotovary, výrobky, přepravky, různé předměty, dílce, nádoby, balíky atd., které se ručně zdvihají, přenáší, pokládají, obrací, sunou, táhnou, kutálí atd. [1]
  2. Předmět manipulace zpravidla nezanedbatelné hmonosti, s kterým se manipuluje jako s jedním kusem (kusový materiál, manipulační jednotka, osoba nebo zvíře). Manipulace s břemeny se vykonává ručně nebo pomocí manipulačních zařízení. [2]

Břemeno obecně představuje fyzické těleso, vyznačující se určitým geometrickým tvarem (pravidelným nebo nepravidelným), velikostí, hmotností, tepelným stavem, popřípadě dalšími znaky jako je druh materiálu, hladkost povrchu, barevnost a jiné. Pod pojmem "břemeno" v technické praxi se rozumí polotovary, výrobky, přepravky, různé dílce, nádoby, balíky apod. se kterými se předpokládá ručně manipulovat. Ruční manipulací s břemeny je jakékoliv přepravování nebo nošení břemene jedním nebo více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování. Z ergonomického hlediska je při stanovení limitů pro zdvíhání (resp. dopravu) břemen rozhodující hmotnost, tvar (tj. úchopové možnosti), sklon, a povrch terénu, vlastnosti břemena (riziko popálení, poleptání, rozlití aj.), frekvence a dráha pohybů s břemenem atd. Hmotnost břemen ručně přenášených muži nesmí překročit při občasném zvedání 50 kg, při častém zvedání 30 kg, pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem je 10 000 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem při práci vsedě je 5 kg. Hmotnost břemen ručně přenášených ženami nesmí překročit při občasném zvedání 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg, pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou je 6 500 kg za osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou při práci vsedě jsou 3 kg. [3]


POZNÁMKA

Manipulace s břemeny
  • Z ergonomického hlediska je při stanovení limitů pro zdvíhání (resp. dopravu) břemen rozhodující hmotnost, tvar (tj. úchopové možnosti), sklon, a povrch terénu, vlastnosti břemena (riziko popálení, poleptání, rozlití aj.), frekvence a dráha pohybů s břemenem atd.
  • Hmotnostní (váhové) limity pro ruční zdvíhání (resp. dopravu) břemen jsou stanoveny usnesením vlády č.32/1972 a dalšími dodatky viz přílohy k vyhlášce MZ ČR č. 261/1997 Sb.
  • Dále viz „Ruční manipulace s břemeny“.

[4]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. HATINA, Teodor...[et al.]. Encyklopedický súbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [CD-ROM]. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2007. 572 s. ISBN 978-80-7138-124-2.
  3. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.
  4. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.Břemeno - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Load Last (e) Charge (f)