Pohybový aparát

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Bewegungsapparat)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Souhrn orgánů a jejich systémů, sloužících k pohybu člověka, též lokomoční aparát. Zahrnuje kostru, klouby a příčně pruhované svaly. Veškeré pohyby, jak vnější tak vnitřní jsou řízeny centrálním nervovým systémem (CNS). [1]

NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU

Do této skupiny patří nemoci šlach, šlachových pochev, úponů nebo kloubů končetin, jejichž příčinou je dlouhodobé, nadměrné a jednostranné přetěžování a jež mohou vést k výraznému omezení pracovní způsobilosti. Vztah mezi přetěžováním páteře a bolestivými páteřními příznaky je značně složitý a objektivní potvrzení subjektivních potíži je velmi nesnadné. Epidemiologické studie prokázaly větší výskyt páteřních obtíží u zaměstnanců těžce pracujících, při práci v nefyziologických polohách jako je předklon, podřep, při manipulaci s břemeny o větší hmotností v drahách nad rameny, při řízení pojíždějících strojů, kdy dochází k celo tělovým přenosům vibrací, včetně nepříznivých faktorů prostředí, jako je nadměrná teplota či chlad. Vibrace o nižší frekvenci asi do 30 Hz mohou být příčinou onemocnění kloubů, kostí a svalů na rukou. Projevují se zánětlivými změnami kolem kloubního vaziva, tvorbou kostní tkáně ve šlachách a jejich úponech. Při vykonáváni pohybových stereotypních úkonů malými svalovými skupinami se mohou objevit určité příznaky poškození periferních nervů v zápěstí a lokti. Jde o tzv. úžinové (tunelové) prostory horních končetin.

Podle lokalizace se rozlišují onemocnění:

  • karpálního tunelu, resp. syndrom karpálního tunelu, tj. prostoru mezi zápěstními kůstkami se silným vazivovým pruhem,
  • kubitální, tj. v oblasti loketní,
  • pronátorový a supinátorový ve vztahu k příslušnému nervu paže a její určité poloze.

Nemoci z přetěžování jsou v zahraniční literatuře označovány jako syndrom RSI (Repetitive Strain Injury).[2]


Reference

  1. Bezpečnost a hygiena práce, 2002, č. 7-8, s. 22.
  2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Pohybový aparát - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Musculoskeletal system Bewegungsapparat Système musculo-squelettique