Postura těla

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Body posture)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Postura těla je proces udržování polohy těla a jeho částí ve stále se měnícím prostředí. Konkrétně se jedná se o dynamický proces udržování polohy těla a jeho částí před a po skončení pohybu. Zaujmutí postury umožňuje aktivně držet segmenty těla proti působení zevních sil. To je zajištěno především svalovou aktivitou řízenou centrální nervovou soustavou a vždy vyžaduje zpevnění osového orgánu (trup, krk, hlava). Postura není synonymem pro stoj na dvou nohách, ale je součástí například i sedu nebo zvednutí hlavy v lehu na břiše, je nutnou součástí chůze a dalších způsobů aktivní lokomoce. Zaujetí a udržení postury je rozhodující součástí všech motorických programů. Správné pohybové a ergonomické návyky mohou zlepšit držení těla a zabránit změnám rozsahu pohybu, omezení jeho kvality nebo případným zraněním.

Základní body posturálního postoje, které by se měly dodržovat:

 • Pohled směřuje přímo vpřed.
 • Nejvyšším bodem je temeno hlavy.
 • Elongace.
 • Brada je v „šuplíku“.
 • Ramena držíme na šířku.
 • Lokty ukazují vzad.
 • Hrudník je v expiračním postavení.
 • Páteř má přirozené dvouesovité zahnutí.
 • Pánev je v neutrální pozici.
 • Stoj na obou nohách.
 • Kolena jsou propnutá. Pozor, neplést se zamčeným kolenem.
 • Čéšky ukazují vpřed.
 • Kotníky a kolena jsou od sebe na vzdálenost kyčlí.
 • S podlahou jsme v kontaktu trojbodovou rovinou – metatarz palce a malíku, pata (blíže k jejímu vnějšímu okraji).
 • Prsty směřují přímo dopředu.[1][2]


Externí odkazy

Proč je správné držení těla tak důležité? https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/04-2020-VUBP/O-Proc-je-dulezite-spravne-drzeni-tela.pdf


Reference

 1. BERNAČÍKOVÁ, Martina. Kinezologie: aplikace kineziologie: postura, stoj, sed, leh. Inovace RVS: Inovace bakalářského studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu [online]. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, © 2011-2013 [cit. 2022-02-03]. Dostupné z: https://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/kurzy/kineziologie/postura_stoj.html.
 2. KUSTEIN, Kristýna. Stojím, stojíš, stojíme: základy postury. FitCoach [online]. Lomnice nad Popelkou, 2020 [cit. 2022-02-03]. Dostupné z: http://www.fitcoach.eu/postura-drzenitela/.


Postura těla - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Body posture Körperhaltung Posture corporelle