Podchlazení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Podchlazení nebo hypotermie je stav, v kterém teplota organismu klesne pod hodnotu nutnou pro normální metabolismus a tělesné funkce. U horkokrevních živočichů vnitřní tělesná teplota se udržuje blízko stálé úrovně pomocí biologické homeostáze (rovnováhy). Ale když je tělo vystavené chladu, jeho vnitřní mechanismy mohou být neschopny znovu dodat teplo ztracené do okolí. Hypotermie je opak hypertermie, stavu který způsobuje tepelné vyčerpání a tepelný ráz.


Symptomy

Normální tělesná teplota u člověka je 36,8°C (98,6°F). Hypotermie může být rozdělena na tři stadia závažnosti.

   * Stadium 1 

Tělesná teplota se zastaví 1 - 2°C (1,8 až 3,6°F) pod normální teplotu (35 - 37°C nebo 95 - 98.6°F). Objeví se mírné až silné chvění. Osoba není schopna vykonávat komplexní úkoly s rukama, protože ruce zkřehnou. Krevní cévy ve vnějších koncích se stahují a to snižuje tepelnou ztrátu pro vnější chlad. Dýchání se stává rychlé a mělké. Formuje se husí kůže, napínají se vlasové (hladké) svaly v pokusu vytvořit izolační vrstvu vzduchu kolem těla (co je u lidí omezeno pro nedostatek vlasů, ale užitečné u jiných druhů). Osoba může mít zlý pocit v žaludku a být velmi unavena. Často osoba zažije zdánlivý pocit tepla, jako by šlo o nápravu, ale ve skutečnosti je to začátek stadia 2. Jiný test na zjištění, zda osoba vstupuje do stadia 2 je zkusit dotýkat se palcem malíčku, pokud to nejde, je to první stupeň nefunkčnosti svalů. Mohou se objevit i problémy vidění.

   * Stadium 2 

Tělesná teplota se zastaví 2 - 4°C (3,8 - 7,6°F) pod normální teplotu (33 - 35°C nebo 91 - 94,8°F). Chvění se stává silnější. Zlá svalová koordinace se stává zjevnou. Pohyby jsou pomalé a namáhavé, doprovázené mírným zmatkem, ačkoli osoba se může jevit ostražitá. Povrchové krevní cévy se dále zkracují, jak tělo soustředí své zbývající zdroje na udržení teploty životně důležitých orgánů. Oběť zbledne. Rty, uši a prsty na rukou i nohou se mohou stát modré.

   * Stadium 3 

Tělesná teplota klesne pod přibližně 32°C (89,6°F). Chvění se obvykle zastaví. Začnou se objevovat potíže s mluvením, loudavé myšlení a ztráta paměti, neschopnost použití rukou a klopýtání je také obvykle přítomné. Buněční metabolické procesy se zastavují. Pod 30°C (86°F) se chladu vystavená kůže stává modrou a nafouklou, svalová koordinace velmi slábne, chůze se stává téměř nemožná a oběť vykazuje nerozumné chování ukrytí se do malého krytého prostoru nebo dokonce ztuhnutí. Puls a dýchání se významně snižuje, ale rychlá srdeční činnost (komorová tachykardie, fibrilace síní) se může vyskytnout. Hlavní orgány selhávají.


Terapie

  • postiženého dát do teplé místnosti, je-li to možné
  • podat suché šaty nebo ho zabalit do hrubých přikrývek
  • podat ohřátý a sladký nápoj, ne alkohol
  • nemá-li jiné zranění, možno mu dát vlažný koupel, kde sa teplota vody postupně zvyšuje od 10 do 40 stupňů Celsia

Důležité: Zahřívání povrchu těla (ruky, nohy atd.) musí být postupné, protože stuhnuté cévy by se po náhlém zahřátí mohli poškodit.


Prevence

  • Do studeného počasí noste teplý oděv, který nepropouští teplo.
  • Omezte koupání ve studené vodě.
  • Před pobytem v chladu se určitě vyhněte alkoholu, protože působí jak vasodilatátor, tedy rozšiřuje cévy na povrchu těla a tím zvyšuje tepelné ztráty. [1]

Reference


Podchlazení - (Diskuse k heslu)