Práce přesčas

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele (nařízená přesčasová práce) nebo s jeho souhlasem (dohodnutá přesčasová práce), a to:

  • nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a
  • konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn.

Naopak prací přesčas není, pokud zaměstnanec napracovává pracovní volno, které mu zaměstnavatel na jeho žádost poskytl.

Pracuje-li zaměstnanec na kratší pracovní dobu, za práci přesčas se u něj považuje práce přesahující týdenní pracovní dobu. Tomuto zaměstnanci však nelze práci přesčas nařídit, může ji však vykonávat, pokud s tím sám souhlasí.

Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.

Při uplatnění konta pracovní doby je prací přesčas práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu, která je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období.

Prací přesčas je také výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu. O práci přesčas se pak jedná i v případě, že k ní zaměstnavatel dal souhlas dodatečně tím, že práci vykonanou v přesčase přijal. [1]


Reference

  1. TRUHLÁŘOVÁ, Martina. Práce přesčas. Portál.POHODA CZ [online]. STORMWARE, c2012 [cit. 2019-05-09]. Dostupný z: https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/pracovni-pravo/prace-prescas/.Práce přesčas - (Diskuse k heslu)